Nyt fra regionsældrerådet

Husk næste møde den 29. september 2023, Tema: Telemedicin og Nærhospitaler

29. september 2023 Regionsældrerådsmøde Tema: Telemedicin og Nærhospitaler
10 til 11 Mette Krog Andersen og Mathias Aalling fra Region Hovedstaden
underholder med et oplæg om Telesundhed

11 til 12 Direktør Nordsjællands hospital Henrik Schødts
fortæller om et forskningsprojekt om potentialer ved den nære sundhed og nærhospitaler.

16. november 2023 Regionsældrerådsmøde Tema: Værdig ældrepleje
10 til 11 Line Gyldendal Jacobsen
Videnscentret værdig ældrepleje Sundhedsstyrelsen
11 til 12 direktør Christine E. Swane
Fonden: Ensomme Gamles Værn