Nyt fra regionsældrerådet

Husk næste møde den 29. september 2023, Tema: Telemedicin og Nærhospitaler

Velkommen til

Regionsældrerådet hovedstaden

Hvad er regionsældrerådet?

Regionsældrerådet hovedstaden er en frivillig organisation etableret for, i samarbejde udarbejde og vælge relevante temaer på det regionale plan. Vi beskæftiger os med opgaver inden for sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, udannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik. Repræsentanter for regionsældrerådet hovedstaden deltager i årlige regionsrådsmøder med Danske Ældreråd hvor der drøftes regionsældrerådets økonomiske vilkår og aktiviteter i hver region.

Mødeplan

Dato: 29/09/2023

Lokation: H2

Tema: Telemedicin/Nærhospitaler

Regionsældrerådsmøder 2023 i H2

29. september 2023 Regionsældrerådsmøde Tema: Telemedicin og Nærhospitaler
10 til 11 Mette Krog Andersen og Mathias Aalling fra Region Hovedstaden
underholder med et oplæg om Telesundhed

11 til 12 Direktør Nordsjællands hospital Henrik Schødts
fortæller om et forskningsprojekt om potentialer ved den nære sundhed og nærhospitaler.

16. november 2023 Regionsældrerådsmøde Tema: Værdig ældrepleje
10 til 11 Line Gyldendal Jacobsen
Videnscentret værdig ældrepleje Sundhedsstyrelsen
11 til 12 direktør Christine E. Swane
Fonden: Ensomme Gamles Værn

 

Husk hver kommune kan deltage med et antal, der svarer til antal delegerede. (dog kan kommuner med kun en delegeret deltage med 2 repræsentanter).

Vil du vide mere om os?

Kontakt os

Aktuelle Høringer

Arkiv

Mangler du nogle dokumenter fra tidligere år kan de findes her under.
Om regionsældrerådet

Regionsældrerådet hovedstaden er en frivillig organisation etableret for, i samarbejde udarbejde og vælge relevante temaer på det regionale plan. Vi beskæftiger os med opgaver inden for sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, udannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik. Repræsentanter for regionsældrerådet hovedstaden deltager i årlige regionsrådsmøder med Danske Ældreråd hvor der drøftes regionsældrerådets økonomiske vilkår og aktiviteter i hver region.

Medlemmer af forretningsudvalget

Navn: Alf Wennevold
Email: alfwennevold@hotmail.com
Kommune: Gentofte

Navn: Arne Bjørn Nielsen
Email: abn@bryggemail.dk
Kommune: København

Navn: Bente Clausen
Email: bentebangclausen@gmail.com
Kommune: Albertslund

Navn: Erik A. Larsen
Email: Erik.a.larsen@brk.dk
Kommune: Bornholm

Navn: Finn Kamper-Jørgensen
Email: finnkamper@gmail.com
Kommune: Fredensborg

Navn: Niels Bang-Ebbestrup
Email: niels@bangebbestrup.dk
Kommune: Hillerød

Navn: Peter Frahm
Email: peter@frahm.dk
Kommune: Frederiksberg

Navn: Steen Gormsen Hansen
Email: steengh@live.dk
Kommune: Høje-Taastrup

Navn: Jørn Gettermann
Email: Joern@gettermann.dk
Kommune: Lyngby-Taarbæk

Navn: Elin Johansson
Email: eljo.christianshavn@gmail.com
Kommune: København

Formandsskab

Navn: Jørn Gettermann
Email: joern@gettermann.dk
Title: Formand

Navn: Bente Bang Clausen
Email: bentebangclausen@gmail.com
Title: Næstformand

design af