Nyt fra regionsældrerådet

Husk næste møde den 9. juni 2023 tema HOSPICE

Velkommen til

Regionsældrerådet hovedstaden

Hvad er regionsældrerådet?

Regionsældrerådet hovedstaden er en frivillig organisation etableret for, i samarbejde udarbejde og vælge relevante temaer på det regionale plan. Vi beskæftiger os med opgaver inden for sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, udannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik. Repræsentanter for regionsældrerådet hovedstaden deltager i årlige regionsrådsmøder med Danske Ældreråd hvor der drøftes regionsældrerådets økonomiske vilkår og aktiviteter i hver region.

Mødeplan

Dato: 03/02/2023

Lokation: H2

Tema: Ensomme Gamles Værn

Regionsældrerådsmøder 2023 i H2

9. juni 2023 Regionsældrerådsmøde

Tema: HOSPICE

10.00 til 11.00 Hospicechef Nadia Tannoukhi, Hospice Sjælland

Generel orientering om hvad et hospice er, visitation, pårørende mm

11.00 til 12.00 Afdelingssygeplejerske Maria Grønlund Bojesen, Hospice Sjælland

Sektorovergange. Hvordan arbejder man sammen med det øvrige sundhedsvæsen. Muligheder og barrierer

12.10 til 13.00 Afdelingssygeplejerske Tinna Holmehøj Lindegaard, Sankt Lukas

Skt. Lukas. Fokus på udgående hospiceteams. Indlæggelse contra støtte i eget hjem.

13.00 – 13.15 Bente Clausen fortæller om PIU

Og vores repræsentanter i Danske Ældreråd fortæller om sidste nyt fra bestyrelsen

29. september 2023 Regionsældrerådsmøde (program afventer regeringens udspil på sundhedsområdet)

16. november 2023 Regionsældrerådsmøde (program afventer regeringens udspil på sundhedsområdet)

 

Husk hver kommune kan deltage med et antal, der svarer til antal delegerede. (dog kan kommuner med kun en delegeret deltage med 2 repræsentanter).

Vil du vide mere om os?

Kontakt os

Arkiv

Mangler du nogle dokumenter fra tidligere år kan de findes her under.
Om regionsældrerådet

Regionsældrerådet hovedstaden er en frivillig organisation etableret for, i samarbejde udarbejde og vælge relevante temaer på det regionale plan. Vi beskæftiger os med opgaver inden for sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, udannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik. Repræsentanter for regionsældrerådet hovedstaden deltager i årlige regionsrådsmøder med Danske Ældreråd hvor der drøftes regionsældrerådets økonomiske vilkår og aktiviteter i hver region.

Medlemmer af forretningsudvalget

Navn: Alf Wennevold
Email: alfwennevold@hotmail.com
Kommune: Gentofte

Navn: Arne Bjørn Nielsen
Email: abn@bryggemail.dk
Kommune: København

Navn: Bente Clausen
Email: bentebangclausen@gmail.com
Kommune: Albertslund

Navn: Erik A. Larsen
Email: Erik.a.larsen@brk.dk
Kommune: Bornholm

Navn: Finn Kamper-Jørgensen
Email: finnkamper@gmail.com
Kommune: Fredensborg

Navn: Niels Bang-Ebbestrup
Email: niels@bangebbestrup.dk
Kommune: Hillerød

Navn: Peter Frahm
Email: peter@frahm.dk
Kommune: Frederiksberg

Navn: Steen Gormsen Hansen
Email: steengh@live.dk
Kommune: Høje-Taastrup

Navn: Jørn Gettermann
Email: Joern@gettermann.dk
Kommune: Lyngby-Taarbæk

Navn: Elin Johansson
Email: eljo.christianshavn@gmail.com
Kommune: København

Formandsskab

Navn: Jørn Gettermann
Email: joern@gettermann.dk
Title: Formand

Navn: Bente Bang Clausen
Email: bentebangclausen@gmail.com
Title: Næstformand

design af