Nyt fra regionsældrerådet

Husk næste møde den 21. april tema SUNDHEDSKLYNGER

Velkommen til

Regionsældrerådet hovedstaden

Hvad er regionsældrerådet?

Regionsældrerådet hovedstaden er en frivillig organisation etableret for, i samarbejde udarbejde og vælge relevante temaer på det regionale plan. Vi beskæftiger os med opgaver inden for sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, udannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik. Repræsentanter for regionsældrerådet hovedstaden deltager i årlige regionsrådsmøder med Danske Ældreråd hvor der drøftes regionsældrerådets økonomiske vilkår og aktiviteter i hver region.

Mødeplan

Dato: 03/02/2023

Lokation: H2

Tema: Ensomme Gamles Værn

Regionsældrerådsmøder 2023 i H2

21. april 2023 Regionsældrerådsmøde

Tema: Sundhedsklynger.

  1. Anja Bihl Nielsen, sundhedspolitisk konsulent Danske Ældreråd. Anja vil orientere bredt om, hvad Sundhedsklynger er. Hvad er udfordringerne, faldgruberne og hvordan kan man få et godt resultat.
  2. Helene Bliddal Døssing, vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital. Hun vil fortælle mere konkret om det faglige arbejde i klynge midt. Hvordan forbereder man sig fagligt på arbejdet i klyngen, hvad gør man for at få et godt resultat.
  3. Karin Friis Bach (R) Regionsrådet og medlem af Sundhedsudvalget skal se på klynge arbejdet med de politiske briller. Hvad forventer Regionsrådet (Sundhedsudvalget) at få ud af klyngesamarbejdet, hvor er udfordringerne og hvordan kommer man i mål med et godt resultat?

9. juni 2023 Regionsældrerådsmøde

Tema: Hospice (program kommer senere)

29. september 2023 Regionsældrerådsmøde

16. november 2023 Regionsældrerådsmøde

 

Husk hver kommune kan deltage med et antal, der svarer til antal delegerede. (dog kan kommuner med kun en delegeret deltage med 2 repræsentanter).

Vil du vide mere om os?

Kontakt os

Arkiv

Mangler du nogle dokumenter fra tidligere år kan de findes her under.
Om regionsældrerådet

Regionsældrerådet hovedstaden er en frivillig organisation etableret for, i samarbejde udarbejde og vælge relevante temaer på det regionale plan. Vi beskæftiger os med opgaver inden for sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, udannelse og kultur, natur og miljø samt kollektiv trafik. Repræsentanter for regionsældrerådet hovedstaden deltager i årlige regionsrådsmøder med Danske Ældreråd hvor der drøftes regionsældrerådets økonomiske vilkår og aktiviteter i hver region.

Medlemmer af forretningsudvalget

Navn: Alf Wennevold
Email: alfwennevold@hotmail.com
Kommune: Gentofte

Navn: Arne Bjørn Nielsen
Email: abn@bryggemail.dk
Kommune: København

Navn: Bente Clausen
Email: bentebangclausen@gmail.com
Kommune: Albertslund

Navn: Erik A. Larsen
Email: Erik.a.larsen@brk.dk
Kommune: Bornholm

Navn: Finn Kamper-Jørgensen
Email: finnkamper@gmail.com
Kommune: Fredensborg

Navn: Niels Bang-Ebbestrup
Email: niels@bangebbestrup.dk
Kommune: Hillerød

Navn: Peter Frahm
Email: peter@frahm.dk
Kommune: Frederiksberg

Navn: Steen Gormsen Hansen
Email: steengh@live.dk
Kommune: Høje-Taastrup

Navn: Jørn Gettermann
Email: Joern@gettermann.dk
Kommune: Lyngby-Taarbæk

Navn: Elin Johansson
Email: eljo.christianshavn@gmail.com
Kommune: København

Formandsskab

Navn: Jørn Gettermann
Email: joern@gettermann.dk
Title: Formand

Navn: Bente Bang Clausen
Email: bentebangclausen@gmail.com
Title: Næstformand

design af